Danh sách 17 phân khu được phê duyệt trước tháng 2/2012
Thứ sáu, 17 Tháng 2 2012 11:10

Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội cho biết, trong năm 2012 cơ quan này sẽ tập trung hoàn thiện 38 quy hoạch phân khu.Năm 2012, Sở tiếp tục hoàn thành 38 quy hoạch phân khu, trong đó 17 đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt sẽ được làm trước, còn 21 đồ án quy hoạch phân khu còn lại sẽ được tiến hành tiếp theo. Nhiệm vụ quy hoạch 17 phân khu đang hoàn thành theo tiến độ phải trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt trước tháng 2/2012.

17 phân khu bao gồm:

Khu vực chuỗi đô thị phía Bắc sông Hồng gồm 11 phân khu kí hiệu, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N11, GN. Cho đến nay Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đã trình và duyệt cả 11 nhiệm vụ phân khu N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N11, GN.

Khu vực chuỗi đô thị phía Đông vành đai 4 (khu vực Nam sông Hồng) gồm 6 nhiệm vụ phân khu kí hiệu S1, S2, S3, S4, S5, GS. Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đã lập và duyệt 6 nhiệm vụ quy hoạch phân khu là S1, S2, S3, S4, S5, GS.

Quy hoạch phân khu đô thị N2 tỷ lệ 1/2000, thuộc địa giới hành chính các xã Quang Minh, Kim Hoa, Thanh Lâm (huyện Mê Linh), quy mô diện tích đến năm 2030 khoảng 717ha. Phân khu N2 được xác định 3 tính chất và chức năng chính là một phần đô thị trung tâm trong chuỗi các đô thị phía Bắc sông Hồng; là khu công nghiệp sạch đa ngành; là đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt với hệ thống công trình đầu mối giao thông quan trọng của quốc gia và thành phố.

Quy hoạch phân khu đô thị N3, tỷ lệ 1/5000, thuộc địa giới hành chính các xã Quang Minh, Tiền Phong (huyện Mê Linh) và xã Nam Hồng (huyện Đông Anh). Phân khu đô thị N3 có quy mô diện tích đến năm 2030 khoảng 766ha, dân số là 72.000 người, ngưỡng phát triển dân số tối đa khoảng 82.000 người. Phân khu đô thị N3 được xác định các tính chất và chức năng là một phần đô thị trung tâm trong chuỗi các đô thị phía Bắc sông Hồng; là khu vực đô thị phát triển dân dụng mới của TP trung tâm kết hợp cải tạo, chỉnh trang đồng bộ các cơ sở hạ tầng đô thị; khu làng xóm đô thị hóa, khu nhà ở mới chất lượng cao; đầu mối hạ tầng kỹ thuật, đầu mối giao thông quốc gia và TP.
 
Phân khu đô thị N4, tỷ lệ 1/5000, có chức năng là một phần đô thị trung tâm trong chuỗi các đô thị phía Bắc sông Hồng; là khu vực đô thị phát triển dân dụng mới của thành phố trung tâm kết hợp cải tạo, chỉnh trang đồng bộ các cơ sở hạ tầng đô thị; khu làng xóm đô thị hóa, khu nhà ở mới chất lượng cao; khu nhà ở phục vụ khu công nghiệp; là trung tâm dịch vụ, văn hóa giáo dục, y tế đô thị kết hợp du lịch sinh thái; khu công nghiệp sạch đa ngành chất lượng cao. Quy mô phân khu đô thị N4, diện tích đến năm 2030 khoảng 2.034ha, quy mô dân số là 200.000 người, ngưỡng phát triển dân số tối đa khoảng 220.000 người. Phạm vi ranh giới của khu vực nghiên cứu quy hoạch, gồm phía Bắc đến hành lang xanh sông Hồng - sông Thiếp - đầm Vân Trì; phía Tây và Nam đến đường đê sông Hồng, phía Đông đến hành lang xanh sông Hồng - đầm Vân Trì.
 
Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị N6, tỷ lệ 1/5000, thuộc địa giới hành chính các xã Nguyên Khê, Liên Hà và thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh). Khu đô thị N6 có diện tích đến năm 2030 khoảng 700ha, ngưỡng phát triển đô thị tối đa khoảng 1.200ha. Quy hoạch phân khu đô thị N6 được xác định các tính chất và 5 chức năng, trong đó, xác định đây là khu công nghiệp sạch, đa ngành chất lượng cao và khu vực đô thị phát triển công nghiệp tập trung của thành phố trung tâm kết hợp cải tạo chỉnh trang đồng bộ các cơ sở hạ tầng khu công nghiệp. Diệu Vy theo Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội.