Đà Nẵng triển khai phố du lịch theo mô hình South Bank nước Anh

13-08-2019, 11:10 | Chính sách |

Khu phố du lịch An Thượng Đà Nẵng được Viện Quy hoạch xây dựng thiết kế với tổng kinh phí đầu tư 55 tỷ đồng, theo mô hình phố South Bank, London, Anh.