Thêm một ‘biệt khu’ trái phép ở vịnh Bái Tử Long

13-08-2019, 14:10 | Chính sách |

Thêm một ‘biệt khu’ trái phép ở vịnh Bái Tử Long
Đảo Thẻ Vàng ở vịnh Bái Tử Long (xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) đang trở thành “biệt khu” quy mô của đại gia đất mỏ.