Sở Xây dựng kiểm điểm vụ Hưng Lộc Phát vi phạm xây dựng

13-08-2019, 15:30 | Chính sách |

Sở Xây dựng kiểm điểm vụ Hưng Lộc Phát vi phạm xây dựng
Sở Xây dựng nghiêm túc phê bình đối với Đội Thanh tra địa bàn quận 7 thuộc Thanh tra Sở Xây dựng.