Tư duy mét vuông chặn đường thoát lũ: Tiểu Paris bị 'bóp chết'

13-08-2019, 15:30 | Chính sách |

Tư duy mét vuông chặn đường thoát lũ: Tiểu Paris bị 'bóp chết'
Là thành phố cao nguyên, lẽ ra Đà Lạt không thể bị ngập lụt. Thế nhưng giờ đây hễ có mưa lớn là nhiều khu vực ngập chìm trong biển nước.