Kiểm kê, thống kê đất đai tại TP. HCM: Cần phương thức “đặt hàng”

13-09-2019, 09:20 | Chính sách |

Công tác kiểm kê, thống kê đất đai luôn được TP.HCM quan tâm thực hiện, góp phần đánh giá hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm ...

BÀI VIẾT LIÊN QUAN