'Mổ xẻ' đại dự án lấn biển ở Vũng Tàu

12-10-2019, 08:50 | Chính sách |

'Mổ xẻ' đại dự án lấn biển ở Vũng Tàu
Việc lấn biển hay không lấn cũng đã được tỉnh trao đổi xin ý kiến Bộ Xây dựng, tầm nhìn có che chắn di tích lịch sử Bạch Dinh phía sau hay không cũng ...

BÀI VIẾT LIÊN QUAN