Kiến nghị Quốc hội giao ACV đầu tư sân bay Long Thành

12-10-2019, 14:50 | Chính sách |

Kiến nghị Quốc hội giao ACV đầu tư sân bay Long Thành
Chính phủ vừa có báo cáo trình Quốc hội kiến nghị xem xét, ban hành nghị quyết thông qua một số nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư ...

BÀI VIẾT LIÊN QUAN