TPHCM: Tích cực tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp bất động sản

1-02-2019, 15:00 | Thông tin dự án |

TPHCM: Tích cực tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp bất động sản

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, UBND TP.HCM vừa cho biết sẽ họp giao ban hàng quý với Hiệp hội Bất động sản TP.HCM để xem xét hướng xử lý.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM được giao hệ thống lại các vướng mắc chung của các doanh nghiệp về đất đai, cấp giấy, tiền sử dụng đất, ký quỹ, tách thửa, cổ phần hóa; đồng thời nhận diện các doanh nghiệp bất động sản hoạt động không lành mạnh để ngăn chặn, tránh làm ảnh hưởng chung đến môi trường đầu tư của TP.

Sở Xây dựng sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để công khai tiến độ thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn TP; dự kiến đưa vào áp dụng trước ngày 28/2/2019.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho rằng TP.HCM xem sự phát triển của doanh nghiệp là phát triển của TP, nên luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. TP.HCM sẽ công khai các thủ tục, từng dự án để doanh nghiệp, người dân biết theo dõi. Những kiến nghị của doanh nghiệp, Thành phố đã giao các sở ngành đẩy nhanh tiến độ giải quyết, giao Văn phòng UBND TP theo dõi để báo cáo cho lãnh đạo TP.HCM.

Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến, cho biết theo hướng tháo gỡ của Chính phủ, trong thời gian tới sẽ không sử dụng "đất ở", chỉ dùng từ "đất" để xem xét chấp thuận đầu tư dự án cho doanh nghiệp. Việc chấp thuận đầu tư dự án được căn cứ vào các điều kiện như quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, dân số, năng lực doanh nghiệp…

Theo ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, qua kiểm tra chỉ 25% dự án có đất ở hợp pháp còn lại là đất nông nghiệp, nhà xưởng… TP.HCM cũng đã hướng dẫn nếu dự án đầu tư có 100% đất ở hợp pháp, Sở Xây dựng xem xét công nhận chủ đầu tư. Những dự án còn lại Sở Kế hoạch - Đầu tư thụ lý. Trong lúc chờ Trung ương xem xét giải quyết, TP sẽ xem xét, phê duyệt 1/500 trước khi thực hiện các bước còn lại.


Nam Phong


Theo Trí thức trẻ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN